Energiebank Fryslân

Samen sterk tegen energiearmoede. Vraag informatie aan of doe een donatie en help de stichting op weg.

Help ons met een donatie

Wij helpen precies de groep waar de compensatie voor bedoeld is. Uw donatie aan ons komt dus goed terecht. Zo helpen we elkaar het stookseizoen door! Gebruik ons rekeningnummer: NL15 RABO 0318 3632 91 t.n.v. Stichting Energiebank Fryslân

Missie

Energierechtvaardigheid staat voor ons voorop. Dat gaat om energie als eerste levensbehoefte beschikbaar houden voor iedereen. En dat iedereen kan meedoen aan de energietransitie. We zien voor ons dat Energiebank Fryslân een belangrijk vehikel is voor het aanbieden van (praktische) energiebespaarmaatregelen aan minder draagkrachtige inwoners.

Daarom willen we samenwerking met overheden, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties stimuleren. We zijn er voor alle inwoners die onvoldoende toegang hebben tot energievoorzieningen in huis. We kiezen niet voor ‘one size fits all-maatregelen’, maar staan voor een flexibele benadering waarin maatwerk mogelijk is. Lokaal, specifiek of regionaal. Daarbij zorgen we ervoor dat onze doelgroep altijd centraal staat. Zowel bij het initiëren als uitvoeren van maatregelen en regelingen. Zo willen we in Fryslân het verschil maken.

Visie

Stichting Energiebank Fryslân vindt dat energie een eerste levensbehoefte is. Iedereen in Fryslân heeft recht op een menswaardig bestaan. Zekerheid van energie, toegang tot energievoorzieningen in huis en deelname aan de energietransitie, zijn daarin belangrijke voorwaarden. We ondersteunen daarin minima en minderdraagkrachtige huishoudens die meer dan 10 procent van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening.